Thiết bị thi công

Công ty chúng tôi có nhiều loại máy móc thiết bị chuyên dụng như:
máy xói nước áp lực cao, búa rung, búa diesel, máy phát điện, xe cẩu, sà lan, xe đào ...

Xe Cẩu Bánh Xích

THÔNG SỐ
 • 35 Tấn
 • 35 Tấn
 • 50 Tấn
 • 50 Tấn
 • 50 Tấn
 • 50 Tấn
 • 50 Tấn
 • 50 Tấn
 • 50 Tấn
 • 65 Tấn
 • 65 Tấn
 • 80 Tấn
 • 80 Tấn
 • 80 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 100 Tấn
 • 150 Tấn
 • 150 Tấn
 • 180 Tấn
 • 180 Tấn
 • 300 Tấn
NHÃN HIỆU
 • SUMITOMO LS78-RS
 • LINKBELT LS78RS
 • HITACHI KH125
 • SUMITOMO LS118-RH5
 • IHI CH500
 • NISSHA DH500-III
 • XCMG QUY50
 • KOBELCO
 • HITACHI KH180-2
 • KOBELCO 7065-1
 • KOBELCO 7065-2
 • KOBELCO FS80
 • SUMITOMO LS458HD
 • HITACHI KH300-3
 • HITACHI KH500
 • HITACHI KH500-3
 • HITACHI CX90HD
 • KOBELCO 7100 -1
 • KOBELCO 7100 -2
 • KOBELCO 7100 -3
 • KOBELCO 7100 -4
 • KOBELCO 7100 -5
 • KOBELCO 7100 -6
 • KOBELCO 7100 -7
 • HITACHI KH850-3
 • IHI CCH 1500
 • IHI CCH 1800-1
 • IHI CCH 1800-2
 • KOBELCO 7300
NĂM SẢN XUẤT
 • 1985
 • 1985
 • 1987
 • 1992
 • 1984
 • 1991
 • 1991
 • 1989
 • 1988
 • 1997
 • 1999
 • 2000
 • 1989
 • 1981
 • 1994
 • 1992
 • 1999
 • 1996
 • 1997
 • 1997
 • 1998
 • 2002
 • 2001
 • 1999
 • 2000
 • 1995
 • 1999
 • 1997
 • 1999
SỐ LƯỢNG
 • 28

Xe Đào

THÔNG SỐ
 • 0,7 m3
 • 0,7 m3
 • 0,7 m3
 • 0,7 m3
 • 0,7 m3
 • 0,93 m3
 • 1,0 m3
 • 1,6 m3
 • 1,6 m3
 • 1,6 m3
NHÃN HIỆU
 • KOBELCO 07
 • KOBELCO SK200-2
 • KOBELCO SK200-1
 • KOBELCO PC200-25099
 • HITACHI UH06-7
 • KOBELCO SK210LC
 • DAEWOO SL255LC-V
 • KOMATSU PC400-3
 • KOMATSU PC200LC-3
 • KOMATSU PC400LC-5
NĂM SẢN XUẤT
 • 1988
 • 1998
 • 1999
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2005
 • 1987
 • 1987
 • 1994
SỐ LƯỢNG
 • 10

Xe Xúc Lật

THÔNG SỐ
 • 12600kg
NHÃN HIỆU
 • Komatsu 530
NĂM SẢN XUẤT
 • 2014
SỐ LƯỢNG
 • 02

Xe Trộn Bê Tông

THÔNG SỐ
 • 6500kg
 • 14618kg
NHÃN HIỆU
 • Dongfeng
 • Sang yong
NĂM SẢN XUẤT
 • 2015
 • 2015
SỐ LƯỢNG
 • 01
 • 01

Xe Ủi

THÔNG SỐ
 • 19000kg
NHÃN HIỆU
 • Kobelco
NĂM SẢN XUẤT
 • 1996
SỐ LƯỢNG
 • 01

Máy Thuỷ Bình

NHÃN HIỆU
 • Topcon X38652
 • Nikon AC 2S 261564
 • Nikon AC 2S 651831
 • Pentax AP – 120
 • GPIC GL-132
NĂM SẢN XUẤT
 • 2014
 • 2014
 • 2015
 • 2015
 • 2014
SỐ LƯỢNG
 • 05

HÌNH ẢNH MỘT SỐ THIẾT BỊ